Конгрес СРВС

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

Закључак:
Након сагледавања свих ставова изнешених на Конгресу „СРВС“, (обзирим да је јавна расправа о Нацрту закона у току) неопходно је сачекати завршетак овог процеса активно учествујући у њему, а по истеку 15 дана одлуку надлежног Министарства о коначном предлогу закона. „СРВС“ очекује да ће ресорно Министарство прихватити највећи број кључних примедби како нашег Савеза , тако и других удружења и овај документ довести на ниво истинске правне заштите свих категорија бораца и чланова њихових породица, а на тај начин решити вишедеценијску маргинализацију ратних ветерана у Србији.
Уколико се то ипак не деси, „СРВС“, заједно са другим удружењима и организацијама, задржава право јавних протеста, како би се ратни ветерани на једини преостали начин, изборили за своја права.

Дневни лист Курир о протесту ратних ветерана

Више на: http://www.kurir.rs/vesti/srbija/video-neuspela-plenidba-ratni-veterani-oterali-izvrsitelje-koji-su-dosli-da-zaplene-televizor-clanak-1634188

 

Телима против пленидбе имовине ратних ветерана

Јавна расправа у вези предлога закона

Предложени нацрт закона треба одбацити у целости. Пре свега, јер у самој изради није учествовао нико од изабраних представника ратних ветерана, бораца, ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата, чланова породица палих и умрлих бораца и умрлих војних инвалида и лица која су погинула или умрла у војсци у миру, чланова породица умрлих цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата. Они који су учествовали у изради овог нацрта, нису могли узети у обзир стварне проблеме и потребе ратних ветерана, бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.
Оваквим предлогом Законона не постоји могућност да се материја у овој области уреди тако што ће права и заштита која се обезбеђује грађанима афирмисати трајне вредности борбе за одбрану независности, суверености и уставног поретка земље, него буди и продубљује револт и незадовољство поменуте популације, која може довести до несагледивих негативних последица по целу земљу. По тој основи, Закон не садржи решења како за будућност, тако и за догађаје у ближој и даљој прошлости.
Из ових разлога, предлаже се повлачење овог закона по хитном поступку!

 

31

 

42

 

7685

 

Солидарност на делу

Протест ветерана у Петроварадину. више на:

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/518250/PROTEST-Veterani-u-Petrovaradinu-sprecili-plenidbu-imovine

Став Удружења о предлогу закона

Предложени нацрт закона треба одбацити у целости. Пре свега, јер у самој изради није учествовао нико од изабраних представника ратних ветерана, бораца, ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата, чланова породица палих и умрлих бораца и умрлих војних инвалида и лица која су погинула или умрла у војсци у миру, чланова породица умрлих цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата. Они који су учествовали у изради овог нацрта, нису могли узети у обзир стварне проблеме и потребе ратних ветерана, бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.

Оваквим предлогом  Законона не постоји могућност да се материја у овој области уреди тако  што  ће права и заштита која се обезбеђује грађанима афирмисати трајне вредности борбе за одбрану независности, суверености и уставног поретка земље, него буди и продубљује револт и незадовољство поменуте популације, која може довести до несагледивих негативних последица по целу земљу. По тој основи, Закон не садржи решења како за будућност, тако и  за догађаје у ближој и даљој прошлости.

Из ових разлога,  предлаже се повлачење овог закона по хитном поступку!

 

 

Предложени нацрт закона је изузетно лоше решење, које у облику у коме се тренутно

налази, не пружа неопходан ниво заштите свим категоријама из домена борачко-инвалидске заштите. Напротив, одредбе нацрта закона значајно умањују права појединих категорија у односу на претходна законска решења. Уочени су бројни недостаци међу којима постоје антиуставне одредбе, колизија више закона, до граматичких грешака ( замена чланова и ставова ), итд. Текст је преобиман, конфузан, а поједини чланови су без смисла и потпуно непотребни.

Дефиниција у Образложењу нацрта закона на страни 6. став 1, којом се образлаже Члан 4. став 4 и 5 овог нацрта закона, представља намеру и најгрубље кршење Члана 21. Устава

Републике Србије, који забрањује сваки облик дискриминације. Наиме, значајан број

лица је остварио и даље остварује права по основу оштећења  организма задобијених у

оружаним акцијама након маја 1992., 1993.,1994.,1995., па и 1996. године, на територијама

бивших република СФРЈ, а велики део бораца са поменутом категоријом РВИ били су у

исто време, на истом месту и у истој јединици, нису правно видљиви, нити своја права

могу да остваре у било којој другој бившој републици СФРЈ.

Категоризација бораца (Члан 31.) из Члана 4. став 4,5,6 и 7 и Члана 5. овог нацрта закона је изузетно рестриктивна, подразумева боравак у оружаним акцијама готово годину дана ( I група ), што је било могуће претежно лицима у активној служби у восци, МУП и мањем броју државних служби, при чему II I III група бораца, коју чини 90% борачке популације, суштински не може остварити никаква права предвиђена овим нацртом закона (укупно три -легитимација, посебан стаж, који је био регулисан и до сада и право на почасно место на државним свечаностима ).

Иначе, права бораца су сведена у највећем делу на нематеријална и не постоји разумно образложење  за однос према правима бораца (II и III групе)  у односу на права РВИ,

мирнодопских, цивилних инвалида и породица жртва рата.

У предложеном нацрту закона није дефинисна зона борбених дејстава, која би била основ

за категоризацију бораца, попут решења у свим законима земаља насталих на простору

бивше СФРЈ.

У области остваривања статуса РВИ и цивилних инвалида рата по основу оштећења организма насталог услед болести предвиђено је ограничење; прописан је рок од 5 година (Члан 154), чиме се онемогућава остваривање права великом броју бораца оболелих од ПТСП, што је нехумано и медицински неутемељено. Истовремено, статус војног инвалида према предложеном решењу,  могу остварити ( или су остварила у заданом року) лица по основу болести које немају никакве везе са оружаним акцијама ( нпр. алергија, урођена срчана мана, – Члан 173.).

Приликом доказивања статуса бораца велики проблеми ће настати из разлога не постојања прописане документације одредбама овог нацрта закона, јер надлежни државни органи не поседују комплетну, ажурирану и прецизну евиденцију за свако лице, а Чланом 175. искључује се могућност атрибута тзв. квалификованог сведока.

У преамбули “Образложења” нацрта закона предлагач се позива на Члан 69. став 4. Устава Републике Србије, који дефинише да “инвалиди, ратни ветерани и жртве рата имају посебну заштиту по закону”,

а у комплетном тексту нацрта се ниједном речју не спомиње термин “ратни ветеран”.

Глава VII (“УДРУЖЕЊА”) практично озакоњује досадашњи, уредбом Владе регулисан статус тзв. “репрезентативних” удружења, која је иначе била проблематична у смислу дефиниције, статуса и нарочито доделе финансијских средстава из буџета државе. То је изазвало сумњу на регуларност, а доказано је да су исте биле оправдане. Оваквим предлогом у Чл. 213. тачка 4. се практично стављају у повлаштени положај удружења, којима је држава омогућила у ранијем периоду, да формирају мрежу одбора, добију канцеларијске просторе и располажу огромним финансијским средствима за рад ( са никаквом или неадекватном контролом). Удржење које би према овом Члану ( Чл. 213.) нацрта закона стекло статус репрезентативности, прво мора да има позамашна средства којима би регистровало одборе у 2/3 општина Републике Србије, што је беспотребно и ненаменско трошење средстава. Осим тога, према Закону о удружењима, могуће је променити статут у врло кратком року и доћи до потребних услова за “репрезентативност” ( Чл.213. став 3.). Уколико остане овакво решење у нацрту закона, неминовно ће довести до још веће хиперпродукције борачко-инвалидских удружења, разних врста махинација и “трке” за репрезентативношћу”, што није циљ, напротив, неопходно је обједињавање и укрупњавање постојећих. Решење за ову проблематику је задржавање само Чл. 212. који дефинише сврху и улогу удружења, а новом, праведнијом и транспарентном Уредбом Владе или другим подзаконским актом, регулисати кровну организацију, у којој би већи број удружења прво формирао скупштину по делегатском принципу, а затим руководеће и остале органе у смислу такве Уредбе или другог акта.

Приликом израде нацрта закона предлагач није у потпуности сагледао комплетну проблематику ветеранске популације у Републици Србији и није користио искуства земаља из окружења, чији закони се успешно примењују 10 и више година и основни циљ- признавање статуса и права ратних ветерана (бораца) није остварен.

Члан 4. треба допунити, на начин да се тачка 7. помери у тачку 8., а тачка 7. треба да гласи:  7. вршио војне дужности или друге дужности у вези са учествовањем у оружаној акцији

предузетој за време мира после 27. априла 1992. године изван простора СРЈ, на територију под

заштитом УН, под командом надлежних органа.

Члан 31. – треба преформулисати и у њему дефинисати «Зону борбених дејстава»

Члан 31.

Став 2 брише се и гласи:

борац из става 1. тачка 2. овог члана разврстава се према времену и територији војног

ангажовања у следеће категорије:

1. борац I категорије из оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата у СРЈ из 1999.

године (борац из члана 4. тач. 4), 5.),6.),7.),8.) и члана 5. овог закона,  које је у зони борбених

дејстава провео најмање 45 дана, као и борац коме је признато својство ратног војног инвалида,

без обзира на дужину његовог ангажовања.

2. борац II категорије из оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата у СРЈ из 1999.

године (борац из члана 4. тач. 4), 5.),6.),7.),8.) и  члана 5. овог закона које је вршио војне или

друге дужности у вези са учествовањем у оружаним акција изван зоне борбених дејстава, без

обзира на дужину његовог ангажовања.

Задржати став 3.

додати Став 4. Под зоном борбених дејстава, у смислу овог закона, сматра се простор у коме су

извођена борбена дејства, на копну, воденој површини или ваздуху, одређен или ограничен по

фронту линијом додира и по дубини до задње границе домета непријатељског тактичког

наоружања са којим је непријатељ деловао у рату или у другим оружаним акцијама, у зони

одговорности јединице којој је борац припадао.

Члан 20. и сви други где се права дају породици, у термину “супружник”, неопходно је додати и

“ванбрачни партнер с којим је лице живело најмање годину дана”, јер је садашња формулација у

супротности са Породичним законом.

Члан 63. задржати формулацију и избацити “по основу два или више пала борца”.

Члан 67. Право на месечно новчано примање ….Поред наведених категорија, потребно је

уврстити и “борац  I категорије”.

Члан 81.став 4. -потребно је променити, јер омогућава променом боравка стицање имовинске

користи, на начин да сваки члан може да прима по једно месечно новчано примање. Избацити последњу реченицу.

Члан 101. Формулација не обавезује локалне самоуправе, јер им се дозвољава да “у складу са

својим могућностима” пропишу олакшице.

Члан 101. треба да гласи:  Јединица локалне самоуправе је у обавези да војним инвалидима,

корисницима породичне инвалиднине, цивилним инвалидима рата, борцима I категорије по овом

закону, као и корисницима месечног новчаног примања по овом закону пропише олакшице у

остваривању комуналних услуга, са умањењем за 50%.

Члан 110. Бесплатна и повлаштена вожња

Потребно је поред других, наведених категорија уврстити и борца I категорије.

Члан 119.- а) Једнократна помоћ у случају смрти корисника

Потребно је поред других, наведених категорија уврстити и борца I категорије.

Члан 153. став 2. – прописани рок треба укинути за поједине врсте болести, конкретно ПТСП.

Члан 154.- прописани рок треба укинути за поједине врсте болести, конкретно ПТСП.

Члан 169.- Доказивање

У ставу 3. потребно је додати:  ..или писменом изјавом два квалификована сведока овереном у

суду, припадника исте јединице којој је борац припадао, који су са њим боравили у истој зони и у

исто време.

Ово је потребно због великог процента неажуриране докментације, изгубљених војних књижица,

потврда и осталих законом дефинисаних доказних средстава, како код подносилаца захтева, тако

и надлежних државних органа. Квалификовани сведоци би кривично и материјално (као и лице

на које се изјава односи) одговарали за евентуално давање нетачних података у складу са КЗП.

Члан 198. став 6. је у колизији са Чланом 5. (страни држављани)

Члан 212. УДРУЖЕЊА

Члан 212. задржати у целини, а Члан 213., 214.  и 215. брисати у комплету.

Доношењем предоченог нацрта закона Чланом 246. тачка 14. престаје да важи Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до  X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године (“Службени гласник РС”, број 81/05), чиме

наведена категодија губи значајна примања.

Горе наведени предлози за изменом постојећих чланова су темељни минимум права бораца.

Дефинисањем зоне борбених дејстава и две категорије бораца јасно и недвосмислено се

разврставају учесници оружаних сукоба на лица чији је живот био непосредно угрожен и лица

која су била мобилисана (па и присилно) или су на други начин  имали учешће у оружаним

сукобима без или у знатно мањој опасности по живот, могућност рањавања, заробљавања, итд.

Рок од 45 дана проведених у зони борбених дејстава је време на које су надлежни

војнотериторијални органи упућивали мобилисано људство на ратиште у фази распада СФРЈ па

је самим тим и оптималан као законско решење. 1999. је извршена мобилизација мањег обима, у смислу слања људства у зону борбених дејстава (АП КиМ). Већина позиваних В/О је била на стационирана на осталом територију СРЈ и логично је да им припадне статус борца II категорије.

Дефинисањем правног статуса учесника оружаних сукоба након 27.априла 1992. године ( Члан 4.

став 7.) регулише се статус бораца  који су учествовали у оружаним сукобима изван граница СРЈ,

у међународно признатим «Зонама под заштитом УН» у одбрани народа и територија под

командом надлежних органа. Предметни териториј је био изложен агресији што је међународно-правно дефинисано низом резолуција СБ УН из тог времена. Овим Чланом се штите права

бораца, данас држављана Републике Србије, који то право не могу да остваре ни у једној држави

насталој након распада СФРЈ. Чињеница да је велики проценат ратних војних инавалида стекао

тај статус и користи законска права управо у термину од 1992.-1996. године на територији изван СРЈ, доводи остали број учесника рата из истих јединица, истог времена и места оружаних

акција у дискриминаторски положај, што је у супротности са важећим Уставом Републике

Србије ( Члан 21.).

Остале сугестије су у циљу боље формулације појединих чланова, спречавања колизије

постојећих закона и праведнијег решења првенствено за борачку популацију што је и

прокламовано као циљ доношења новог закона.

Позив за јавну расправу

http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/1591-poziv-za-javnu-raspravu-nacrt-zakona-o-pravima-boraca,-vojnih-invalida,-civilnih-invalida-rata-i-clanova-njihovih-porodica

Живот ратних ветерана у Србији | Јутарњи програм | 14.11.2014.

О Д Л У К А

о избору МО Дунав, на оснивачкој Скупштини Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије одржаној 14.11.2014.г. у Новом Саду.
За председника је изабран: Вучетић Велимир – 063/504086
Чланови Одбора: Бакић Сандрија и Петрић Мира
Надзорни Одбор: Елијаш Јан и Степановић Гордан

Попусти за ратне ветеране

Попусти за Ратне Ветеране 20%, чланове УОСYУ.

У велнес центру ( Суботица) је обавезан ( ПЕШКИР, ПАПУЧЕ И БАДЕ МАНТИЛ) Но све се то може тамо доплатити ако члан није понео, 100 динара за сваку ствар коју немате!

Пртимер 4-САТА wелнеса је 690.динара са попустом од 20% је 552.динара ( у то су укључене сауне, турско купатило, мермерне лежаљке које се греју, кружни базен за особе са слабом циркулацијим у ногама, простор са ситним ледом који се користи после изласка из сауне, слана соба, соба за одмарање-спавање, ђакузи каде).

Карта ће важити за све чланове породице!

http://www.galleria-center.com/documen…/WellnessCenovnik.pdf

http://www.galleria-center.com/sr/wellness.html

 

 

ПРИЈАТЕЉИ САЈТА

децембар 2014.
П У С Ч П С Н
« нов    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

webFlomaster