Нови одбори

На основу Статута Удружења, а у циљу квалитетног спровођења активности и управљања Удружењем, као и ефикаснијег остваривања својих активности у остваривању програмских циљева, Управни Одбор доноси

О Д Л У К У

о избору Месног Одбора Сремске Каменице на оснивачкој Скупштини Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије одржаној 28.08.2014.г.у МЗ Сремска Каменица.
За Председника изабран је Марковић Милан. 063/587373
Чланови Одбора: Кузмановић Светозар и Жибрег Марица.
Надзорни Одбор: Ранисављевић Владимир и Рајковић Мића.
Одлука ступа на снагу датумом доношења .

 

На основу Статута Удружења, а у циљу квалитетног спровођења активности и управљања Удружењем, као и ефикаснијег остваривања својих активности у остваривању програмских циљева, Управни Одбор доноси

О Д Л У К У

о избору Месног Одбора Детелинарае на оснивачкој Скупштини Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије одржаној 27.08.2014.г.у МЗ Детелинара.
За Председника изабран је Марчетић Милан. 63/7721449
Чланови Одбора: Сречковић Владица и Крстић Милан.
Надзорни Одбор: Стјепановић Драган и Матић Јовица.
Одлука ступа на снагу датумом доношења .

 

На основу Статута Удружења, у циљу квалитетног спровођења активности
и управљања Удружењем, као и ефикаснијег остваривања својих активности у остваривању програмских циљева, Управни Одбор доноси

О Д Л У К У

о избору Месног одбора Футог, на оснивачкој Скупштини Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије одржаној 26.08.2014..г. у Футогу,
За председника је изабран: Маглић Миле, тел. 064/3466802
Чланови Одбора ; Богдан Новица и Медић Љубомир.
Надзорни Одбор: Анђелић Радован и Бакчић Александар.
Одлука ступа на снагу датумом доношења.

 

На основу Статута Удружења, у циљу квалитетног спровођења активности
и управљања Удружењем, као и ефикаснијег остваривања својих активности у остваривању програмских циљева, Управни Одбор доноси

О Д Л У К У

о избору Месног одбора Бусије, на оснивачкој Скупштини Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије одржаној 17.08.2014..г. у Бусијама ( Батајница)
За председника је изабран: Вујасиновић Милан, tel. 060/3238837
Чланови Одбора ; Брадонић Драгослав и Суботић Бранислав.
Надзорни Одбор: Миросављевић Рајко и Миливојевић Стево.
Одлука ступа на снагу датумом доношења.

 

 

Саопштење за штампу

Београд, 15.08.2014.- Саопштење за штампу „САВЕЗА РАТНИХ ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ“

 

Извршни одбор Савеза ратних ветерана Србије је на последњој седници посвећеној расправи о иницијативи Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за доношење закона о борачко-инвалидској заштити одлучио да поздрави намеру ресорног Министарства, да након више од деценије од завршетка последњег рата на овим просторима, доношењем закона за ратне ветеране исправи неправду према популацији од пола милиона људи. Сличне законе су све земље у окружењу давно донеле за своје грађане, а Србија доношењем истог има прилику да се придружи земљама које поштују основна људска и уставом загарантована права.

Подсећамо да смо пре две године сачинили предлог Закона о правима ратних ветерана и чланова њихових породица и исти је 26.12.2012. године уз 40.014 потписа предат у Народну скупштину Србије. Сматрамо да би тај предлог требао да буде окосница приликом израде новог Закона о правима ратних ветерана јер је исти прошао јавну расправу међу удружењима и има значајну подршку јавности.

Упознати са намером да Министарство ради нови предлог закона, спремни смо да учествујемо у изради истог и дамо свој допринос, иако располажемо информацијом да је радна група већ формирана и да су наши представници заобиђени и овај пут, што нас као највећу организацију у земљи брине и доводи у сумњу да ни овог пута то веома важно питање за петину становништва ове земље неће бити решено на прави начин.

Савез ратних ветерана Србије, као најбројнија асоцијација ратних ветерана у земљи, још увек очекује позив Министарства за учешће у радним телима и комисијама која се баве израдом нацрта закона. Надамо се да ће исти бити, у догледном року, до краја календарске године и усвојен у Народној скупштини Републике Србије.

 

 

п р е д с е д н и к

 

Зоран Д. Вранешевић

Допис министру Александру Вулину

Поштовани,

 

Обраћамо Вам се у име нашег Савеза (најбројније организације ратних ветерана у земљи) са циљем да дамо свој допринос у решавању проблематике ратних ветерана у Србији. Свесни огромних проблема са којима се ветеранска популација  данас сусреће, дужни смо према свом чланству, свим ратним ветеранима, народу и држави да помогемо у решавању многих питања која су у надлежности Вашег Министарства.

Високо ценећи Ваше настојанје и намеру да се коначно након дужег времена питање ратних ветерана у Србији реши на задовољавајући начин и донесе адекватан закон који би обухватио комплетну ветеранску популацију и озаконио сва права која ратни ветерани треба да имају по узору на ратне ветеране у земљама окружења насталих из бивше СФРЈ, желимо да дамо свој допринос.

У прилог томе желимо да истакнемо следеће, а то је да у протеклом периоду рад ресора за борачка питања није био на одговарајућем нивоу, пре свега захваљујући досадашњем помоћнику министра Мири Чаваљуги, а посебно желимо да истакнемо нерад, небригу и понашање државног секретара Негована Станковића који је један од главних криваца за стање у ветеранској популацији, као и један од главних кочничара за доношење новог закона о ратним ветеранима. Именовани су на својеврстан начин својим нерадом и понашањем директно иницирали огромно незадовољство и бораца и удружења, а иста реакција је и након сазнања да се поменути још увек налазе на истим или једнако значајним функцијама као и досад.

Напомињемо да смо једини у земљи израдили властити предлог Закона о правима ратних ветерана и чланова њихових породица и исти са преко 40.000 потписа прикупљених у складу са законом о референдумом и народној иницијативи предали у Народну скупштину Србије 26.12.2012. године на усвајање, али до данас исти није стављен у скупштинску процедуру. Тај текст је изузетно добро прихваћен у јавности и прошао је јавну расправу унутар удружења, а сада се не уважава нити је предмет било какве расправе.

Упознати са Вашом намером да Министарство уради нови предлог закона, спремни смо да   учествујемо у изради истог и дамо свој допринос, иако располажемо информацијом да је радна група већ формирана и да су наши представници заобиђени и овај пут, што нас као највећу организацију у земљи брине и доводи у сумњу да ни овог пута то веома важно питање за петину становништва ове земље неће бити решено на прави начин.

Надамо се да грешимо и да ће наши представници ипак бити позвани и то не само да учествују у раду радне групе, већ да буду укључени и у рад комисија и других радних тела која се баве решавањем ветеранских питања.

Очекујемо Ваш позив на разговор о питањима која смо истакли овим дописом, као и прилику да Вам лично образложимо иста, а до тада Вам желимо пуно успеха у раду и са дужним поштовањем Вас поздрављамо.

 

Председник ИО „Савеза ратних ветерана Србије“

                                                                                                                                                         Зоран Д. Вранешевић

Нови одбор

На основу Статута Удружења, у циљу квалитетног спровођења активности
и управљања Удружењем, као и ефикаснијег остваривања својих активности у остваривању програмских циљева, Управни Одбор доноси

О Д Л У К У

о избору Месног одбора Адице на оснивачкој Скупштини Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије одржаној 30.07.2014..г.у Новом Саду.

За председника је изабран: Петар Увалић. 063/542011
Чланови Одбора: Лукић Богдан и Врготић Миленко.
Надзорни Одбор: Чобановић Михајло и Новаковић Никола.

Одлука ступа на снагу датумом доношења .

Нови Одбор

На основу Статута Удружења, а у циљу квалитетног спровођења активности
и управљања Удружењем, као и ефикаснијег остваривања својих активности у остваривању програмских циљева, Управни Одбор доноси

О Д Л У К У

о избору Општинског одбора Беочин на оснивачкој Скупштини Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије одржаној 23.07.2014..г.у Беочину.

За председника је изабран: Радомировић Томо. 064/1306389
Чланови Одбора: Крстић Радослав и Ковачевић Љубиша.
Надзорни Одбор: Милосављевић Дејан и Радуковић Зорица.

Одлука ступа на снагу датумом доношења .

Састанак у Инђији

У Инђији на састанку ратних ветерана Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије и оснивачкој скупштини 15.07.2014.г. изабран је Општински Одбор.

За председника је изабран: Котур Ђуро тел. 062/561238
Чланови Одбора: Бјелић Јоза и Аврамовић Жељко.
Надзорни Одбор: Ковачевић Стево и Савић Горан.

Подељени су флајери предлога Закона СРВС и флајери за петицију која се прикупља до септембра, када се очекује верзија и предлог закона Секретара за борачо инв. питања. Уколико предлог не буде задовољавајући за РВ одлучено је да се у септембру организује протестни скуп у Београду до испуњења захтева.
Све потребне информације, ратни ветерани са територије Општине Инђија могу добити преко чланова одбора. У наредном периоду објавићемо адресу где ће се одржавати састанци у Инђији.

О Д Б О Р И

На основу Статута Удружења, а у циљу квалитетног спровођења активности и управљања Удружењем, као и ефикаснијег остваривања програмских циљева, Удружење је основало следеће Одборе,

Градски одбор Суботица 07.04.2014. / Панић Александар. 064/112-6-525
Општински одбор Бачка Топола 08.04.2014.г./ Цветићанин Лука. 069/015-3-748
Општински одбор Нови Бечеј 10.04.2014.г/ Војнов Бранислав.063/745-1-112
Месни одбор Петроварадин 15.04.2014.г./ Јурковић Дамир. 065/420-3-139
Општински одбор Кула 16.04.2014.г/ Ђурђевац Славомир. 060/483-5-897
Општимски одбор Сомбор 17.04.2014.г./Јован Веселин. 065/691-8-335
Месни одбор Ковиљ 17.04.2014.г./ Нешин Младен. 061/141-0-806
Општински одбор Кањижа 24.04.2014.г./Бакраи Антал. 063/808-2-591
Месни одбор Ветерник 09.05.2014г./ Гак Зоран. 063/8741024, 064/109-0-182
Месни одбор Стари Жедник 11.05.2014.г./ Шомођи Никола. 064/170-5-081
Месни одбор Чантавир 13.05.2014.г./ Феро Чаба. 060/0781-236
Месни одбор Хајдуково 14.05.2014.г./ Мишколци Горан. 062/872-3-754
Месни одбор Бајмок 18.05.2014.г./ Мрвош Милан. 062/788-672
Месни одбор Руменка 19.05.2014.г./ Лука Стојишић. 069/334-4-675
Месни одбор Дудова Шума 19.05.2014.г./ Скендеровић Саша. 069/200-9-078
Месни одбор Мали Бајмок 19.05.2014.г./ Чонка Атила. 063/867-7-154
Општински одбор Стара Пазова 20.05.2014.г./ Лакатош Јанко. 062/551-401
Месни одбор Кертварош 20.05.2014.г./ Божић Драган. 064/813-6-069
Месни одбор Кисач 22.05.2014.г. / Чеман Самуел. 063/345-371
Месни одбор Бачки Виногради 22.05.2014.г./ Моравчић Мирко. 064/113-3-604
Месни одбор Пешчара 23.05.2014.г./ Риго Драган. 060/098-5-821
Месни одбор Ново село 26.05.2014.г./ Керпенижан Ерне. 063/843-8-956
Месни одбор Макова Седмица 27.05.2014.г./ Бабић Јован. 061/146-5-293
Општински одбор Бечеј 11.06.2014./ Душанић Саво, тел. 064/169-5-779
Месни одбор Народни хероји. 16.06.2014.г./ Јосимов Александар, 069/3210871
Месни одбора Салајка. 18.06.2014.г. / Нинковић Зоран, 062/108-1-985.
Градски одбор Зрењанин 03.07.2014.г./ Младен Мицкоски, 064/2209110.
Општински одбор Инђија 15.07.2014.г./Котур Ђуро. 062/561-238

Зрењанин

На основу Статута Удружења, а у циљу квалитетног спровођења активности и управљања Удружењем, као и ефикаснијег остваривања програмских циљева, на састанку у Зрењанину 03.07.2014.г. изабран је градски одбор Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије
За Председника је изабран Младен Мицкоски, бр.тел. 064/2209110.
Чланови Одбора: Бранислав Блажевић и Милановић Раденко.
Надзорни Одбор: Попов Бранислав и Мирослав Ђукић.
На састанку је било речи о активностима у вези борбе за доношење закона о правима Ратних ветерана и чланова њихових породица. Присутни су били упознати са контактима који су били у протеклом периду, састанак код државног Секретара, састанак са Народним посланицима и састанак СРВС. Подељени су флајери предлога Закона СРВС и флајери за петицију која се прикупља до септембра, када се очекује верзија и предлог закона Секретара за борачо инв. питања. Уколико предлог не буде задовољавајући за РВ одлучено је да се у септембру организује протестни скуп у Београду до испуњења захтева.

ОБАВЕШТЕЊЕ

За чланове породица погинулих и несталих, као и за све остале, Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије организовало је одлазак аутобусом (обезбедио Град Нови Сад) 09.08.2014.г у Жировац, Хрватска, на давање помена и парастоса погинулим и несталим Србима у акцији Олуја 1995.г.
Планирано је да се из Новог Сада крене у јутарњим часовима а да повратак буде истог дана у вечерњим часовима.
Прошле године одржан је помен и парастос погинулим и несталим без икаквих проблема и инцидената, уз предходну најаву и пријаву скупа надлежнима Опћини Двор. Ове године, такође, парастос је пријављен и у контакту са надлежнима у Хрватској, добили смо уверавања да ће се скуп одржати без икаквих проблема као и прошле године.
Ове године имамо већ велики број људи који су заинтересовани за одлазак у Жировац, па молимо све који желе да иду да се на време пријаве у просторијама Удружења, у улици Илије Огњановића 7 или на телефон 021/ 452-010, сваким радним даном од 09-13 часова, до 05.08.2014.г.
Морамо напоменути да је неколико медија из Србије најавило одлазак са нама како би испратили поменути догађај и обавестила јавност.

Председник Удружења
Жељко Вукелић

Прилог ТВ Канала 9

 

 

 

ПРИЈАТЕЉИ САЈТА

септембар 2014.
П У С Ч П С Н
« авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

webFlomaster