Савез ратних ветерана Србије

Elvi Poliklinike iz Bačke Topole, Glavna 65

Elvi Poliklinike iz Bačke Topole, Glavna 65.: Svim članovima Saveza Ratnih Veterana Srbije u slučaju da dolaze na lečenje u Elvi Polikliniku, grupno od tri do pet člana dajemo poseban popust kod svih lekara specijalista 10%. U slučaju, da ratni veterani dolaze preko Udruženja u grupi od 5 do 10 članova, Elvi Poliklinika daje specijalan popust od 15% posto od cene pregleda.
U Elvi Polikliniku pregled vrše eminentni lekari Kliničkog Centra Novi Sad, sa instituta iz Sremske Kamenice.
U Elvi Polikliniku svi ratni veterani mogu se učlaniti, plaćajući 1500 dinara članarinu za godinu dana. Nakon toga isti imaju popust u smislu jednog opšteg lekarskog pregleda potpuno besplatno. Dva pregleda kod specijaliste bilog kojeg vrste, po sobstvenom izboru pu humanjenoj ceni pregleda od 10%. Lica, koja su nepokretna ili otežano se kreću takođe imaju popust od 10%. Lica, koja imaju troje ili više dece takođe imaju popust od 10%. Napominjem, da u Elvi Poliklinici postoji i terenski rad, koji se odnosi na teritoriju opštine Bačka Topola, a otvoreni smo i za saradnju u smislu toga, da naša specijalno oformljena lekarska ekipa izlazi u udruženje gde bi – u čijim prostorijama – bi vršio kolektivni opšti lekarski pregled zainteresovanih članova.
Naš kontakt telefon: 0638223702 , 024718602 , 0652718602.

БАЊЕ ЗА РАТНЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ

Влада Републике Србије
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
СЕКТОР ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

(конкурс траје до 28.08.2105.г.)

ЈАВНИ ПОЗИВ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА РАДИ УПУЋИВАЊА НА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕЧЕЊЕ И ОПОРАВАК

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за борачко-инвалидску заштиту, на основу члана 52. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл. лист СРЈ” бр. 24/98, 29/98 и 25/00), Правилника о бањском и климатском лечењу војних инвалида („Сл. лист СРЈ” бр. 37/98), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке услуга бањско и климатско лечење и опоравак корисника у области борачко инвалидске заштите број: 404-02-78/1/2015-22 од 18.06.2015. године и Одлуке о додели уговора број: 404-02-78/10/2015-22 од 21.07.2015. године, упућује Јавни позив војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско и климатско лечење и опоравак.

Средства за овај позив у укупном износу од 10.000.000,00 динара обезбеђена су Законoм о буџету РС за 2015.годину („Службени гласник РС” број 142/14), у оквиру раздела 28 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Функција 010 – Болест и инвалидност, Економска класификација/конто 472131, у оквиру Програма 0904 Борачко-инвалидска заштита, Програмска активност 0001 – Подршка остварењу права корисника борачко инвалидске заштите, у висини од 10.000.000,00 динара. Средства су опредељена и Финансијским планом у оквиру наведене програмске активности – (економска класификација 472131) – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бањско климатски опоравак 10.000.000,00 динара. Набавка ове услуге предвиђена је у Плану набавки за 2015. годину, у делу набавки на које се закон примењује, под редним бројем 1.2.19, а процењена вредност је 8.333.000,00 динара (без ПДВ-а).

Предмет Јавног позива је упућивање око 210 војних инвалида на бањско и климатско лечење, а у складу са опредељеним средствима утврђеним Финансијским планом за 2015. годину бр. 401-00-02300/2014-18 од 23.01.2015. године и Одлуком о додели уговора број: 404-02-78/10/2015-22 од 21.07.2015. године.
МЕДИЦИНСКЕ ИНДИКАЦИЈЕ

У оквиру услуга бањског лечења за потребе лечења следећих болести: болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева, болести женских полних органа и дојке предвиђено је упућивање око 35 корисника.

У оквиру услуга бањског лечења за потребе лечења болести локомоторног апарата предвиђено је упућивање око 45 корисника.

У оквиру услуга бањског лечења за потребе лечења болести метаболизма и ендокрине болести предвиђено је упућивање око 40 корисника.

У оквиру услуга бањског лечења за потребе лечења болести периферног и централног нервног система предвиђено је упућивање око 45 корисника.

У оквиру услуга бањског лечења за потребе лечења коронарне болести предвиђено је упућивање око 45 корисника.

БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕЧЕЊЕ ОБУХВАТА:

1) коришћење услуга на бази пансион дана. Пансион дан подразумева смештај на бази пуног пансиона (доручак + ручак + вечера), у комфорним једнокреветним и двокреветним собама са купатилом, са укљученом боравишном таксом и осигурањем корисника пансиона;
2) здравствене услуге лечења које укључују преглед лекара специјалиста дијагностиковање и потребну терапију (лабораторијске анализе, балнеотерапија, физикална терапија…);
3) стационирано-болничко лечење коришћењем природно лековитих фактора тј. термоминералних и минералних вода које су по свом саставу и хемијским својствима специфичне за лечење наведених обољења.

ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА МОГУ БИТИ:

Војни инвалиди који су лечени од следећих болести: болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева, болести женских полних органа и дојке, болести локомоторног апарата, болести метаболизма и ендокрине болести, болести периферног и централног нервног система и коронарне болести.

Чланство у борачко-инвалидским удружењима није услов за подношење захтева.

 

КРИТЕРИЈУМИ ПО КОЈИМА ЋЕ СЕ УТВРДИТИ РАНГ ЛИСТА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА-КАНДИДАТА ЗА УПУЋИВАЊЕ НА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕЧЕЊЕ И ОПОРАВАК

КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ
1. ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ
Новонастале болести које нарушавају опште здравствено стање 30
Погоршање постојећих болести или повреда 20
Основне болести или повреде 10
2. ИНДЕКС ПРИДРУЖЕНИХ БОЛЕСТИ

0-1 10
2-3 15
Преко 4 20
3. ГРУПА ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА
I група 5
II група 10
III група 15
IV група 20
V група 25
VI група 30
VII група 35
VIII група 40
IX група 45
X група 50

Максималан број бодова је 100

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз образац захтева потребно је приложити следећу документацију:
Решење надлежног органа о признатом својству војног инвалида,
Последњи извештај лекара специјалисте (одговарајуће гране специјализације), не старији од годину дана.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви се подносе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4, Београд. На коверти обавезно треба назначити „Захтев – бањско и климатско лечење”.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Рок за подношење захтева је 28.08.2015. године.

 
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Сектор за борачко-инвалидску заштиту

ЗАХТЕВ ЗА УПУЋИВАЊЕ НА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕЧЕЊЕ И ОПОРАВАК

Име и презиме подносиоца захтева

ЈМБГ

Адреса подносиоца захтева

Контакт телефон (мобилни и фиксни)

Прилог:
Решење о признатом својству војног инвалида
Последњи извештај лекара специјалисте не старији од годину дана

__________________________
Подносилац захтева

Покренута тужба за дискриминацију (РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ)

Незавидан положај ратних ветерана и инвалида

ВИДЕО К9: Поводом протеста чланова неколико удружења особа са инвалидитетом и ратних војних ветерана испред Владе Србије, наша екипа посетила је Савез ратних ветерана Србије, а како из овог савеза поручују, од својих захтева да се поштују међународне конвенције о правима особа са инвалидитетом, доношења лекс специјалиса о њиховим удружењима и промену Закона о социјалној заштити, неће одустати.

Протест ветерана и особа с инвалидитетом испред Владе Србије

http://rs.n1info.com/a73170/Vesti/Protest-veterana-i-osoba-s-invaliditetom-ispred-Vlade-Srbije.html

Слике са протеста испред Владе Србије 30.06.2015.г.

Отварање просторија

Отварање и освештавање просторија Градског Одбора Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије у Суботици. Савеза Ратних Ветерана Србије.

http://www.subotica.com/vesti/ratni-veterani-dobili-prostorije-id23234.html

 

Предаја захтева Савеза Ратних Ветерана Србије у Народној скупштини

26.06.2015 Делегација протеста, Народна Скупштина Републике Србије.

1. Хитно повлачење из процедуре “Нацрт закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица”
2. Хитно стављање у скупштинску процедуру “Предлога Закона о правима ратних ветерана и чланова њихових породица” који је 26.12.2012. године предан у Народну скупштину од стране Савеза ратних ветерана Србије са 40.014 потписа грађана – ратних ветерана
3. Смене државног секретара Драгана Поповића и помоћника министра за борачко – инвалидску заштиту Милана Поповића
4. Именовање нових лица на дужности државног секретара и помоћника министра за борачко – инвалидску заштиту из редова ветеранске популације, часних и поштених људи који су се својим радом у протеклим годинама истакли у праведној борби ратних ветерана за заштиту њихових и људских права у Републици Србији, људи који нису партијски опредељени и који ће имати подршку већине ветеранске популације
5. Формирање новог Савета за ветеранска питања при ресору надлежног Министарства у који би ушли представници свих ветеранских организација које делују на територији Републике Србије, а не неколико представника минорних удружења одабраних по досадашњим критеријумима.

Протест ратних ветерана у Новом Саду

НОВИ САД

„Јадна је држава која се суди са својим херојима“, само је једна од порука учесника ратних сукоба на просторима бивше Југославије. Своје животе ставили су на коцку, а од државе за узврат, кажу, нису добили ништа.

„Шта тражим од државе? Тражим неко поштовање, ништа друго, не требају ми паре, тражим само да ме призна, да могу својој деци гледати у очи“,рекао је Драган Катански, ратни ветеран.

 

„Ја дођем кући, жена пита јеси добио дневнице. Ја гледам у њу, немам појма ни шта треба да добијем. Било је само ево ти пушка, па о том по том“, додао је Драган Колачек, ратни ветеран.

Предлог Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца, који тек треба да се усвоји, дискриминише ратне ветеране ускраћујући им сва права, кажу у Савезу ратних ветерана Србије.

„То је један понижавајући закон који ратне ветеране сврстава у 3 категорије. Прва, од 300 дана па на даље. То је једна мала група људи која би уживала нека права по том закону, уколико локалне самоуправе имају средстава да им испуне та права. У бити не добијају ништа“, нагласио је Неђо Антонић, председник Скупштине Савеза ратних ветерана Србије.

„У Београду још од деведесетих уживају бенефите, 30 посто умањење услуга, а у Новом Саду и у скоро свим градовима не уживају. Прави се дискриминација над ратним ветеранима. Стављају се у неравноправан положај“, рекао је Жељко Вукелић, генерални секретар Савеза ратних ветерана Србије.

Да положај око пола милиона учесника оружаних сукоба не би био неравноправан, у Савезу ратних ветерана кажу да су пре три године урадили нацрт Закона којим су сакупили око 40 хиљада потписа и предали Народној скупштини. Међутим, од надлежног министарства нису добили никакав одговор.

 

ЗАХТЕВИ СА ПРОТЕСТНОГ МИТИНГА РАТНИХ ВЕТЕРАНА

1. Хитно повлачење из процедуре “Нацрт закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица”
2. Хитно стављање у скупштинску процедуру “Предлога Закона о правима ратних ветерана и чланова њихових породица” који је 26.12.2012. године предан у Народну скупштину од стране Савеза ратних ветерана Србије са 40.014 потписа грађана – ратних ветерана
3. Смене државног секретара Драгана Поповића и помоћника министра за борачко – инвалидску заштиту Милана Поповића
4. Именовање нових лица на дужности државног секретара и помоћника министра за борачко – инвалидску заштиту из редова ветеранске популације, часних и поштених људи који су се својим радом у протеклим годинама истакли у праведној борби ратних ветерана за заштиту њихових и људских права у Републици Србији, људи који нису партијски опредељени и који ће имати подршку већине ветеранске популације
5. Формирање новог Савета за ветеранска питања при ресору надлежног Министарства у који би ушли представници свих ветеранских организација које делују на територији Републике Србије, а не неколико представника минорних удружења одабраних по досадашњим критеријумима.

11430129_1597992483804352_4755193322052564899_n 11430129_1597993820470885_3303526749468447175_n 1518946_1597992313804369_6045713886078005790_o 10353721_1597995430470724_7225916260276736650_n 10440160_1597995860470681_3589865799143401032_n 10858603_1597992420471025_1960379793118565299_n 10985034_1597993073804293_2236289841971872530_n 11401050_1597992363804364_6106850329056579799_n 11402933_1597994803804120_951570121649297537_n 11426372_1597992557137678_782493020224259410_n

 

 

ПРИЈАТЕЉИ САЈТА

август 2015.
П У С Ч П С Н
« јул    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

webFlomaster