УДРУЖЕЊЕ УЧЕСНИКА ОРУЖАНИХ СУКОБА

НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Илије Огњановића 7, 21000 Нови Сад, Србија

Тел./факс:  +38121452010

e-mail: office@uosyu.org.rs

Председник: Вукелић Жељко

Моб. тел.: +381641028845

e-mail: zeljko@uosyu.org.rs

 

Назив организације: Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије (скраћено: УОСYУ), са седиштем у Новом Саду

Визија:

Добар војник – војник у миру.

Мисија „Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије“ је рад на изградњи трајног мира кроз реинтеграцију ратних ветерана, истовремено промовишући мирно решавање конфликтних ситуација, дајући подршку култури дијалога и изградњи помирења кроз суочавање са прошлошћу ратних ветерана.

„Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије“ подржава учешће појединаца/ки и група које ће на основу својих замисли и активности унапредити мировне активности на простору бивше Југославије, доприносећи тиме остваривању визије нашег Удружења.

Циљеви Удружења су:

 1. Пружање подршке ратним ветеранима, ратним војним инвалидима, породицама палих бораца и жртвама ратова у остваривању права предвиђених законом кроз информисање, едукацију  и заговарање.
 2. Враћање моралног достојанства Ветеранима.
 3. Ресоцијализација и укључивање ветерана у друштво.
 4. Прикупљање и пружање хуманитарне помоћи најугроженијим ветеранима и њиховим породицама.
 5. Повезивање са другим сродним организацијама  и удружењима у земљи и свету, са циљем ефикаснијег остваривања програмских циљева.
 6. Промовисање обележавања места страдалих током ратова ’90. и заједничке посете стратиштима.
 7. Подршка  изградњи мира на западном Балкану кроз мировно образовање, подршку процеса проналажењу несталих и убијених, подстицање суочавања са прошлошћу и утврђивању истине.
 8. Превенција насиља у друштву кроз преношење искустава о последицама насиља на ратне ветеране и чланове њихових породица.
 9. Промовисање и подстицање регионалне сарадње ратних ветерана у региону бивше Југославије ради изградње мира и  помирења.

Ради остварења својих циљева Удружење нарочито:

Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области љуских права.

Организује само или у сарадњи  са другим организацијама: стручне скупове, семинаре, саветовања, трибине, кампове и друге облике едукације у области заштите љуских права, културе, здравствене, социјалне, правне и друге заштите ветерана и њихових породица.

Објављује билтене и друге публикације о питањима која се односе на људска права, традицију, историју и културу у складу са законом.

Окупља просветне, културне, социјалне, здравствене, правне и друге стручњаке и установе за рад на едукацији ветерана и њихових породица у области заштите људских права, као и подстицању њихове заинтересованости за неговање културе и традиције народа и националних мањина.

Циљне групе „Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије“ су:

Ратни ветерани и чланови њихових породица
Породице палих и несталих бораца
Млади
Институције
Шира друштвена заједница

Број чланова: Преко 10000 чланова из целе Србије ( и преко 100 чланова са простора бивше Југославије)

Структура чланстава: Ратни ветерани / ке, чланови породица ратних ветерана, чланови породица погинулих и несталих, студенти, средњошколци, грађани / ке. У раду нашег Удружења сем ратних ветерана, активно учествују и два докторанта (Инжењерског менаџмента и Психологије), психотерапеути, психолози, педагози, васпитачи, историчари и остали уважени чланови своје локалне заједнице у друштва уопште.

Чланство у другим организацијама: УОСYУ је члан Савеза Ратних Ветерана Србије , председавајући Мировне коалиције ратних ветерана Западног Балкана (остали чланови су удружења / удруге из Републике Хрватске, Републике Босне и Херцеговине и Републике Српске, учесници оружаних сукоба на простору еx – YУ који су били на супростављеним странама у току рата); УОСYУ је члан Виктимолошког друштва Србије, а постоје и преговори о сарадњи и уласку наше организације и у неке друге асоцијације ради унапређења одрживог развоја региона.

Сарадња са другима: У претходном периоду је остварена сарадња са следећим установама / организацијама: локална управа и самоуправа, односно градска управа за Социјалну и дечију заштиту и градска управа за Културу из Новог Сада; Средња економска школа „Светозар Милетић“ из Новог Сада; Приватна средња школа „Свети Никола“ из Новог Сада (као и равноправна сарадња са ђачким парламентима тих средњих школа); Хартефакт фонд из Београда; Група „Хајде да…“ из Београда; Пројектни центар за развој друштва (Нови Сад); еколошка организација „Зелени скок“ (Нови Сад); неформална група навијача фудбалског клуба „Војводина“, неформална група студената Филозофског факултета у Новом Саду (одсек :Социологија), неформалне групе мањинских заједница у Војводини, ветеранска сарадања са удружењима / удругама ради предузимања заједничких мировних активности, како у локалним срединама, тако и у региону Западног Балкана.

Предузете активности УОСYУ:

Сарадња са младима: Превенција насиља у друштву (посебно међу младима), путем радионица са темама као што су: предрасуде и стеротипи у друштву; људска права и право на неједнакост;вршњачко насиље; насиље у породици; „Дијалогом против насиља“ (превенција насиља међу младима на основу искуства ратних ветерана) „Како помоћи себи и другима након трауме (радионице са психотерапеутима);

Сарадња са старијим суграђанима „Слике мог времена“ (превазилажење међугенерацијског јаза између младих и старијих суграђана кроз отворене дијалоге), као и многе друге радионице које се имплементирају са циљем очувања традиције, преношењем „са колена на колено“, активним укључивањем и социјализацијом чланова СУБНОР – а (учесника ИИ светског рата), као и осталих старијих суграђана, те упознавање младих са тековина Народно ослободилачке борбе током прошлих времена; и сл.

Сарадња са другим организацијама цивилног сектора и организовање заједничких радионица / акција ради подизања нивоа свести грађана / ки о значају ненасилног решавања конфликтних ситуација, о значају целоживотног образовања; о значају очувања животне средине и обновљивих извора енергије, и сл.

УОСYУ је иницијатор обележавања места страдања српског народа у избегличкој колони у месту Жировац, која се десила у акцији „Олуја“ 1995. године (израдили смо идејни пројекат спомен обележја, који смо доставили са захтевом опћини Двор у Републици Хрватској и успоставили дијалог са релевантним политичким факторима; одржано је неколико састанака на којем смо добили подршку и Српског Народног већа, заступника Срба у хрватском Сабору) .

УОСYУ активно партиципира на међународним мировним конференцијама, као и што предузима све активности (и успоставља сарадњу са другим организацијама) са јасним циљем – јачање одрживог развоја животне заједнице.

У складу са одредбама чл. 10, 11,12 и 78. Закона о удтужењима ( Службени лист РС, бр.51/09), на ванредној Скупштини одржаној 02.03.2014. г. Усвојен је нови 

 

                                                                СТАТУТ

УДРУЖЕЊА “УДРУЖЕЊЕ УЧЕСНИКА ОРУЖАНИХ СУКОБА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ”

Члан 1.

Удружење „Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије “ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области остваривања људских права, пре свега ратних ветерана, жртава ратова и чланова њихових породица; информисање и едукација ратних ветерана, чланова њихових породица и жртава ратова;  промовисање потреба и права ратних ветерана, чланова њихових породица и жртава ратова.

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

 1. Пружање подршке ратним ветеранима, ратним војним инвалидима, породицама палих бораца и жртвама ратова у остваривању права предвиђених законом кроз информисање, едукацију  и заговарање.
 2. Враћање моралног достојанства Ветеранима.
 3. Ресоцијализација и укључивање ветерана у друштво.
 4. Прикупљање и пружање хуманитарне помоћи најугроженијим ветеранима и њиховим породицама.
 5. Повезивање са другим сродним организацијама  и удружењима у земљи и свету, са циљем ефикаснијег остваривања програмских циљева.
 6. Промовисање обележавања места страдалих током ратова ’90. и заједничке посете стратиштима.
 7. Подршка  изградњи мира на западном Балкану кроз мировно образовање, подршку процеса проналажењу несталих и убијених, подстицање суочавања са прошлошћу и утврђивању истине.
 8. Превенција насиља у друштву кроз преношење искустава о последицама насиља на ратне ветеране и чланове њихових породица.
 9. Промовисање и подстицање регионалне сарадње ратних ветерана у региону бивше Југославије ради изградње мира и  помирења.

Ради остварења својих циљева Удружење нарочито:

Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области љуских права.

Организује само или у сарадњи  са другим организацијама: стручне скупове, семинаре, саветовања, трибине, кампове и друге облике едукације у области заштите љуских права, културе, здравствене, социјалне, правне и друге заштите ветерана и њихових породица.

Објављује билтене и друге публикације о питањима која се односе на људска права, традицију, историју и културу у складу са законом.

Окупља просветне, културне, социјалне, здравствене, правне и друге стручњаке и установе за рад на едукацији ветерана и њихових породица у области заштите људских права, као и подстицању њихове заинтересованости за неговање културе и традиције народа и националних мањина.

 

 

 

 

 

 

Члан 3.

 

Назив удружења је „Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије “.

Назив удружења на енглеском језику је „Association of the all military participants in war conflicts in the realm of ex-Yugoslavia“.

Удружење има седиште у Новом Саду,  у улици Дожа Ђерђа 59/20.

Удружење своју делатност обавља на територији Републике Србије и у региону бивше Југославије.

Члан 4.

Члан удружења може бити свако лице са простора Републике Србије и бивше Југославије, без обзира на пол, верску, националну и политичку орјентацију,  које прихвата циљеве Удружења и Статут, попуни и потпише приступницу или поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година  из  става 1. овог члана, пријаву подноси његов законски заступник.

Због специфичности Удружења, чланство у Удружењу се дели на:

 1. редовно ( у које спадају учесници ратова вођених у периоду од 1990-1999.г. на простору бивше СФРЈ, СРЈ ),
 2. помажуће – симпатизере (у које спадају сви држављани Републике Србије, као и страни држављани који прихватају програмске циљеве и Статут Удружења),
 3. колективно (разна удружења и организације које могу колективно приступити у чланство Удружења одлуком својих органа управљања и које прихватају програмске циљеве и Статут Удружења).

Удружење има и категорију почасног члана у коју спадају лица која су резултатима на пољу свог рада посебно допринела, доприносе или се процењује да могу изузетно допринети остварењу програмских циљева Удружења.

 

Члан 5.

Одлуку о пријему у чланство доноси орган Управног  одбора Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због смрти, дуже неактивности члана, непоштовања одлука органа управљања, одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења, као и одлуком законских органа.

Одлуку о престанку чланства доноси орган Управног одбора у писменој форми и доставља именованом.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Евиденција о чланству ће се водити писмено и у електронској форми, представљаће интерну тајну и чуваће се у просторијама Удружења.

Списак чланова може достави председницима  одбора Удружења на територији на којој делују уз писмену изјаву о чувању података чланова удружења

 

Члан 6.

 

Члан Удужења има право и обавезу да:

 1. Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења.
 2. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења.
 3. Бира и буде биран у органе Удружења.
 4. Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења, на начин како то одреди Управни одбор Удружења;

Члан је дужан да;

 1.  Активно доприноси остваривању циљева Удружења.
 2. Учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења.
 3.  Плаћа чланарину;
 4. Обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

Члан 7.

Због ширине делокруга свог рада и управљања Удружењем, као и ефикаснијег остваривања својих активности у остваривању програмских циљева, Удружење може формирати  на захтев свог чланства  Градске, Општинске и Месне организације ( у даљем тексту одбори ) које проводе програмске циљеве и задатке Удружења, свака на својој територији. Деловање одбора и њихових органа на нивоу нижих дистанци, права и дужности у складу са Статутом, законом и програмским циљевима Удружења, биће по потреби регулисани посебним актом.

Одбори се могу формирати и то са следећим називима : градски одбор, општински одбор, месни одбор .

Месни одбори се формирају у месним заједницама где има најмање једанаест (11) редовних чланова.

Свака од ових организација има своје органе управљања, Скупштину, Управин одбор и надзорни одбор. Скупштину чине сви чланови Удружења на триторији на којој одбор делује .  Скупштина бира Председника Управног одбора са још 2 члана ( Управни одбор чине 3 члана ) и надзорни одбор који чини 2 члана.  који се бирају на оснивачкој скупштини и мандат им траје 4 године. Престанак мандата може уследити на основу Члана 5. и 6. овг Статута. Одбори су дужни примењивати и придржавати се Статута Удружења.

Члан 8.

 

Удружење  има један или више рачуна код пословних банака о чему одлуку доноси Главни одбор Удружења. Удружење представља правно лице и има једно или више овлаштених лица за заступање ( у даљем тексту: заступник ) у правном промету и контакту са трећим лицима.

У складу са законом такво лице мора бити пословно способно и имати пребивалиште или боравиште на територији Р. Србије. За свој рад сноси пуну материјалну и финансијску одговорност.

 

Члан 9.

 

Организације Удружења из члана 7. овог Статута не могу имати своје рачуне код пословних банака, нити имати статус правног лица.

 

Члан 10.

 

Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења.

Скупштина се по потреби састаје једном или више пута годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Удружења.

Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести предлози и питања чије се разматрање предлаже. Седницу скупштне сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупшине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

Доноси план и програм рада:

 1. Усваја Статут као и измене и допуне или промене Статута .
 2. Усваја друге опште акте Удружења .
 3. Бира и разрешава чланове Управног одбора  и Надзорног одбора.
 4. Разматра и усваја  извештај Управног и Надзорног одбора.
 5. Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења.
 6. Доноси Пословник о свом раду;
 7.    Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
 8.  Доноси одлуку о додели признања.
 9. Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
 10. За одлуку о изменама и допунама промени  Статута,  статусним променама и престанку рада Удружења, неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан  11.

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 5 чланова које бира и опозива Скупштина.

Члан Надзорног одбора не може бити члан Управног одбора.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира Председника Управног одбора који је уједно и Председник Удружења

 

Члан 12.

 

Председник Управног одбора је  и Председник Удружења који заступа Удружење у правном промету и има права  и дужности финансијског налогодавца.

Члан 13.

Управни одбор:

 1. Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси  одлуке ради остваривања циљева Удружења.
 2. Организује редовно обављање делатности Удружења.
 3. Проверава посебне послове појединим члановима.
 4. Доноси финансијске одлуке.
 5. Одобрава финансијске извештаје и завршни рачун, те друге извештаје о пословању
 6. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање 2/3 чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.
 7. Одлучује о покретању поступка за надокнаду штете у случајевима из чл. 25. став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника удружења за тај поступак.
 8. Доноси одлуку о преносу имовине на друго лице или  домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева у случају престанка рада Удружења
 9. Предлаже престанак чланства у Удружењу.
 10. Доноси Пословник о свом раду.
 11. Одлучује о другим питањима за које нису законом или овим Статутом овлаштени други органи Удружења.
 12. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање ½ чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 14.

 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има 2 члана које бира Скупштина.

Члан Управног одбора не може бити члан Надзорног одбора.

Надзорни одбор одлуке доноси једногласно.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године и могу бити поново бирани. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине

 

Члан 15.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења,  непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавности или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 16.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте, сарађује са појединцима, другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење може приступити међународним удружењима,  савезима и асоцијацијама у земљи и у иностранству, а о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 17.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона

( у натури или новцу ), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите људских права, као и продајом производа насталих у оквиру едукативних радионица, као и других облика сродних привредних делатности које Удружење обавља.Имовина Удружења може се користити искључиво за функционисање и остваривање циљева Удружења , укључујући  и трошкове редовног рада .

 

Члан 18.

 

На предлог Управног одбора, Скупштина може установити признања, те их доделити члановима или другим особама заслужним за остваривање циљева и сврхе Удружења.

Признања се додељују у облику пригодних награда, које могу бити новчане, плакета, диплома, повеља, као и других облика признања.

Додела признања уређује се посебним правилником или одлуком коју доноси Скупштина на предлог Управног одбора.

Члан 19.

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, кад престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђених законом.

Члан 20.

 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, о чему ће  Управни одбор Удружења донети одлуку.

Члан 21.

 

Удружење има печат округлог облика, у којем је исписано „ Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије “,  а у средини Нови Сад.

Члан 22.

 

На сва питања која нису регулисања овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 23.

 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут удружења грађана „Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије “ од 25. 10.2010.године. Овај Статут ступа на снагу даном добијања решења  од стране Агенције за привредне регистре.