ХФ грант програм: Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије

 

Успешне приче ХФ грантија

ДИЈАЛОГОМ ПРОТИВ НАСИЉА У ДРУШТВУ

Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије

Центар за неформално образовање, омладину и спорт

Циљ пројекта “Дијалогом против насиља у друштву” је упознавање адолесцената, студената и остале омладине са могућностима мирног решавања конфликтних ситуација, као и са последицама насилног решавања сукоба на основу искуства ратних ветерана. Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије одржало је бројне радионице којима је модерирао Светелинко Летић.

Шта је био циљ пројекта “Дијалогом против насиља” и да ли је он кроз све радионице које су одржане испуњен?

– Циљеви пројекта “Дијалогом против насиља” су: подизање нивоа свести код младих о ненасилној култури, упознавање адолесцената, средњошколаца, студената и остале омладине са могућностима мирног решавања конфликтних ситуација и упознавање поменуте циљне групе са последицама насилног решавања сукоба на основу искуства ратних ветерана. Циљеви пројекта кроз одржане радионице су испуњени. Ко је учествовао са стране Удружења ратних ветерана? – Учесници пројекта са стране Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије су: Ратни ветерани/ке:Жељко Вукелић, Колар Људевит, Иван Краљ, Душан Новаковић, Предраг Веселиновић, Слободанка Вукелић. Фацилитатор: Светелинко Летић, маст. дипл. инж. менаџер

Који модел комуникације и презентације сте примењивали на радионицама?

– Модели комуникације које смо примењивали на радионицама јесте класичан радионичарски – проактиван однос према теми која се обрађује, као и презентовање слика са ратишта. Активним учешћем, сви учесници радионица су дали велики допринос достизању планираних циљева.

 

 

Да ли је и на који начин долазило до интеракције са младима?

– Долазило је до интеракције са младима и то на унапред планиран, жељен начин. У првом делу радионица, после представљања свих учесника, ратни ветерани су причали о својим личним утисцима које су доживели боравећи у зони борбених дејстава. Сваки ратни ветеран / ка је имао различиту причу и све те приче су аутентичне. Такав вид изношења интимних осећања је изазвао код младих мноштво питања на која су одговарали ветерани/ке, а после тих одговора је дошло до праве интеракције. Заједно се разговарало о проблемима насиља са којима се млади суочавају, као и друштвена заједница уопште. Вршена је промоција ненасилног решавања конфликтних ситуација и подстицало се давање подршке култури дијалога.

Каква је структура школа и генерално публике са којом сте радили?

– Радионице су имплементиране у просторијама Удружења и у две средње школе: Средња економска школа “Светозар Милетић” и приватна средња економска школа “Свети Никола”, обе из Новог Сада. Планирали смо да овим пројектом обухватимо и приватну и државну школу. На тај начин смо дошли и до информација како на насиље гледају млади којима родитељи плаћају школарину, као и млади који похађају државну школу. Учесници пројекта су млади из сва четири разреда средњих школа. У приватној средњој економској школи је било веома изазовно радити, због њиховог става према животу, новцу, друштвеној заједници уопште, док су ученици државне средње школе били отворенији и расположенији за унапређење положаја младих у нашој средини. Исти однос смо имали и са професорима наведених средњих школа.

 

Да ли вам се након радионица неко обратио са жељом да волонтира или помогне пројекат на било који начин?

– Прво бих нагласио проактивну сарадњу са директором средње економске школе “Светозар Милетић” господином Небојшом Булатовић. Договорена је сарадња у наредном периоду. Након радионица смо доста разговарали о пројекту и о стању у друштву. Млади су изразили жељу за учествовањем у сличним активностима (око 10 – 15 ученика /ца, студената/киња је изразило жељу за волонтирањем, а у складу са својим слободним временом). На који начин би пројекат у будућности могао да се развија? – Сада, после имплементираних радионица пројекта “Дијалогом против насиља” простор за рад са младима је добио нове димензије и пружају се нове могућности. То се пре свега односи на проширење теме “Насиље у нашем друштву и како одговорити ненасилним средствима”. Са директором средње економске школе, господином Н. Булатовићем је договорена сарадња. То је добар знак за Нови Сад, ако се има у виду да наведена средња школа има 69 одељена у свом саставу. Сарадња конкретно значи активно учешће нашег Удружења, ученика из споменуте средње школе и организације “Пројектни центар за развој друштва” на конкретном пројекту. Организовали би радионице које имају за циљ продубљивања знања и разумевања о узроцима и последицама насилничког понашања, стереотипима у друштву, утврђивањем личног идентитета, промовисали би основна људска права и обавезе, радили бисмо радионице и на тему “Како помоћи себи и другима након преживљене трауме” и још пуно радионица које скрећу пажњу младима на потребу поштовања себе и други, као основног стуба развоја сваког друштва. Нагласили би да је удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије и председавајући Мировне коалиције ратних ветерана Западног Балкана (остала удружења / удруге су из Републике Српске, Бих и Републике Хрватске, иначе, чланови тих удружења / удруга су били директно супростављени једни другима у грађанском рату на простору бивше Југославије). Ратни ветерани из Мировне коалиције ратних ветерана западног Балкана су заинтересовани да продју адекватну обуку (за рад са младима) како би у својим срединама промовисали ненасилно решавања конфликтних ситуација, а заједно са нама пружали пример који подстиче културу дијалога. Тиме се потенцијал рада са младима у области безбедности, промоције ненасилног решавања конфликтних ситуација и давање подршке култури дијалога мултиплицира са Новог Сада на цео регион. То би свакако умногоме допринело унапређењу квалитета живота грађана, као и интеграцији земаља западног Балкана у Европску Унију.