IDEJA
 

Tokom susreta ratnih veterana sa prostora bivše Jugoslavije često smo razgovarali o načinu da i druge uključimo u naša nastojanja da pomognemo u izgradnji posleratnih društava. Ideja oko koje se formira ova Koalicija je da okupimo ratne veterane sa prostora bivše Jugoslavije oko zajedničkih vrednosti nenasilja, kako bi ravnopravno učestvovali u procesu konstruktivnog suočavanja sa prošlošću i tako odgovorno doprineli izgradnji trajnog mira na Zapadnom Balkanu.

 

II POKRETAČI

 1. „Udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije“ koje predstavlja Vukelić Željko
 2. „Udruženje demobilisanih boraca opština Novi grad Sarajevo“ koje predstavlja Narcis Mišanović
 3. „Boračka organizacija opština Prnjavor“ koju predstavlja Ljuban Volaš
  1. 4.    „Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata općine Nustar“ koju predstavlja Božo Matanović
  2. 5.    Đuro Pejak – Hrvatski veteran domovinskog rata
  3. Mirko Zečević Tadić član „HVIDRA“ Brčko

 

III VREDNOSTI 

 • Mir i nenasilje

Poručujemo da sve što radimo radimo u službi mira – osnovne društvene vrednosti. Protiv smo nasilja, rata, te bilo kakve upotrebe sile pri rešavanju konflikata među narodima.

 • Osuda svih ratnih zločina

Osuđujemo svako delo ratnog zločina i njihove počinioce. Zalažemo se za adekvatno kažnjavanje tih pojedinaca. Dajemo podršku za obelodanjivanje podataka o tome šta se i gde dogodilo tokom rata.

 • Počast žrtvama

Saosećamo u boli sa svim porodicama žrtava. Smatramo da je odavanje pijeteta vojnim i civilnim žrtvama prvi korak na putu ka suočavanju sa prošlošću. Mi smo njime krenuli jer je za nas to jedini ispravan put.

 • Odgovornost

Odgovorni smo za sebe i svoj život. Za stvari koje nas okružuju, i za vlastite postupke u vezi sa njima. Odgovorni smo za budućnost sve naše dece.

 • Traganje za istinom

Jasno nam je da do nekih istina nikada nećemo doći, te i da se oko mnogih nećemo složiti. I zato ćemo ostaviti prostor u kom ćemo čuti istinu posmatranu iz drugog ugla. Međutim, uvereni smo da su neke istine tu, da se oko njih možemo složiti i jedinstveno stati iza njih.

 • Poverenje

Svesni smo da proces pomirenja i suočavanja sa prošlošću može napredovati samo ako budemo verovali sebi da imamo dovoljno snage da verujemo i drugima.

 • Poštovanje

Poštovaćemo jedni druge. Poštovaćemo sve ljude. Prepoznavaćemo, ukazivati i reagovati na svako nasilje nad integritetom čoveka i na nepristojnost.

 • Tolerancija

Učićemo o ljudima koji su drugačiji. Slušaćemo ono što imaju da kažu, čak i kada se sa njima ne slažemo.

 • Ravnopravnost

Svako od nas ima pravo na svoje identitete, koji će nam pomoći da ravnopravno doprinosimo zajedničkom životu. Gledaćemo na naše različitosti kao na prednost, a ne kao na prepreke.

 • Saradnja

Trudićemo se da promene na kojima radimo stvaraju uslove za regionalnu saradnju na svim nivoima. Pokretaćemo, promovisati i podržavati svaku regionalnu akciju koja vodi ka pomirenju naroda na Zapadnom Balkanu.

 • Otvorenost

Kroz proces suočavanja sa prošlošću možemo ići samo uz pomoć svih koji su za to spremni. I zato ćemo pozivati da se pridružite tom procesu, jer jedni drugima možemo i trebamo olakšati.  Otvoreni smo za rad sa svima koji dele naše vrednosti, ali i za dijalog sa vama koji se sa tim vrednostima ne slažete.

 • Kultura dijaloga

Nismo za jednoumlje, i zato pozivamo na slobodan dijalog u kojem ćemo svi biti ravnopravni i autonomni učesnici. Gledamo na dijalog kao na početak traganja za istinom, koji bi nas uz pomoć kritičkog mišljenja i poštovanje sagovornika doveo, ako ne uvek do istine, ali do nekih spoznaja svakako. 

 • Aktivizam

Kao odgovorni građani – sinovi, muževi i očevi, preuzećemo aktivnu ulogu u drušvu.

Uočavaćemo potrebe u svojoj zajednici i truditi se da doprinesemo poboljšanju kvaliteta života u njoj.

 • Solidarnost

Svoju snagu i motivaciju nećemo ulagati samo u pomoć ratnim veteranima. Solidarni smo i spremni da, u skladu sa ličnim kapacitetima, izaćemo u susret svima koji su ranjivi, ugroženi ili nemoćni. Isto kao što otvoreno nudimo pomoć i podršku, tako se ne stidimo ni da je tražimo kada nam je potrebna.

 • Konstruktivno delovanje

Uvek i svuda. Konstruktivno preuzimanje aktivne uloge u društvu, vodeći konstruktivne dijaloge želimo dati primer svojoj deci i društvu, ukazujući na negativne posledice destruktivnog ponašanja.

 • Celoživotno učenje

Kada je nekima od nas bilo vreme za učenje, otišli smo u rat. I posle više nikada nismo nadoknadili taj period. Zato očekujemo od onih koji su tada ipak uspeli da završe školu, da stečena znanja sada podele sa nama. Mi ćemo sa njima, opet, deliti iskustva koja nemaju. Učeći jedni od drugih upoznavaćemo se i međusobno pomagati.

 

IV CILJEVI

 

Naši osnovni ciljevi su:

 1. 1.     ODGOVORNO DOPRINOSITI IZGRADNJI MIRA NA ZAPADNOM BALKANU.
 2. POMOĆI RATNIM VETERANIMA IZ REGIONA DA PROĐU PROCES SUOČAVANJA SA PROŠLOŠĆU ISKRENO, KONSTRUKTIVNO I NESELEKTIVNO.

 

Da bismo to postigli radićemo na specifičnim ciljevima kao što su:

 1. Širenje poruke mira, tolerancije, razumevanja i uzajamnog poštovanja.
 2. Upoznavanje društva sa idejom ove Koalicije, i pozivanje na saradnju.
 3. Podsticanje veterana da budu iskreni promoteri pomirenja naroda koji trpe posledice rata.
 4. Podsticanje saradnje ratnih veterana u regionu radi izgradnje mira.
 5. Negovanje otvorenog i jasnog dijaloga među veteranima i u društvu uopšte o ratu i ratnim dešavanjima.
 6. Razgradnja predrasuda, smanjivanje netrpeljivosti i mržnje među dojučerašnjim neprijateljima.
 7. Pružanje pomoći pri prikupljanju podataka o nestalim i poginulim osobama na   ratom zahvaćenim prostorima.
 8. Prevencija nasilja u društvu i sprečavanje transgeneracijskog prenošenja traume.
 9. Edukacija ratnih veterana, mladih ljudi i društva uopšte o pogubnim posledicama rata, njihovom prevazilaženju i mogućnostima konstruktivne upotrebe ratnog iskustva radi bolje budućnosti svih.
 10. Razvoj partnerstava sa drugim udruženjima, nevladinim organizacijama, stručnjacima i pojedincima na izgradnji mira.

 

 

V NAČIN RADA

AKTIVNOSTI

I LOCIRANJE POTREBA

 1. Ratnih veterana
 2. Njihovih porodica
 3. Mladih
 4. Institucija
 5. Šire društvene zajednice

 

II PRUŽANJE POMOĆI I PODRŠKE U ZADOVOLJENJU OVIH POTREBA kroz:

 

 1. Povezivanje i saradnju
 2. Promociju ideje trajnog mira u regionu
 3. Edukaciju

 

1.     POVEZIVANJE I SARADNJA:

 

a)    Organizovanje susreta ratnih veterana radi razmene iskustava i upoznavanje „druge strane“.

b)    Pokretanje i podržavanje komunikacije i konstruktivne saradnje između veteranskih udruženja u čitavom regionu.

c)     Organizovanje susreta između ratnih veterana i predstavnika različitih struktura društva (nevladinih organizacija, državnih institucija, zainteresovanih pojedinaca, predstavnika lokalnih i državnih vlasti, stručnjaka iz oblasti pravne, socijalne i zdravstvene zaštite).

d)    Organizovanje lokalnih timova koji bi pokretali i učestvovali u akcijama saniranja posledica elementarnih nepogoda, ili nekih drugih problema čijem razrešenju mogu doprineti.

e)    Obelodanjivanje podataka o mestima stradanja, žrtvama i ratnim zločinima, kroz prikupljanje i upućivanje na nadležne sudove.

f)     Traganje za mestima stradanja, njihovo obeležavanje i zajedničke posete stratištima u dogovoru sa lokalnim veteranskim udruženjima.

g)    Iniciranje i podržavanje razmene svih informacija među veteranskim udruženjima, koje su relevantne za proces pomirenja.

h)    U skladu sa vrednostima, traganje za sredstvima za rad, spoljnim saradnicima, podrškom na svim nivoima (kroz projekte koje ćemo sami pripremati).

 

 

 1. PROMOCIJA IDEJE TRAJNOG MIRA U REGIONU:

 

a)    Rad na omasovljenju mirovnog veteranskog pokreta kojem teži ova Regionalna koalicija.

b)    Pojavljivanje na skupovima koji se bave temama rata, izgradnje mira, suočavanja sa prošlošću i zagovaranje ideje Koalicije na njima.

c)     Javno istupanje u društvu i medijima, oglašavanje u skladu sa vrednostima Regionalne koalicije.

d)    Organizovanje okruglih stolova koji će okupiti organizacije, udruženja, institucije i pojedince koji će doprineti širenju ideje.

e)    Promovisanje aktivizma kod ratnih veterana i mladih, kao oblika odgovornog delovanja u društvu.

f)      Organizovanje sportskih susreta ratnih veterana na „drugom“ terenu, radi poboljšanja komunikacije i upoznavanja.

 

 1. EDUKACIJA:

 

RATNIH VETERANA:

a)    Organizovanje edukacijskih seminara za ratne veterane o vrednostima nenasilja, o komunikaciji, o tome kako prevazići patnju…

b)    Angažovanje edukacijskih timova nevladinih organizacija i stručnjaka koji mogu ponuditi potrebno znanje ratnim veteranima (ali i adekvatnu podršku).

c)     Organizovanje treninga, okruglih stolova, svih vidova susreta u kojima ima prostora za učenje i razmenu iskustva i znanja.

d)    Traganje za resursima – prepoznavanje potencijala pojedinaca, obučavanje ratnih veterana koji bi mogli samostalno da rade jedni sa drugima kroz grupne sesije, organizovanje, aktivizam…

e)    Organizovanje mirovnih edukacija za ratne veterane kroz treninge i seminare.

MLADIH:

f)     Rad sa mladima – organizovanje susreta mladih i ratnih veterana, kako bismo odgovorno učestvovali u njihovom vaspitanju u duhu principa nenasilja.

OSTALIH DRUŠTVENIH GRUPA:

g)    Iniciranje i vođenje susreta ratnih veterana i ostalih društvenih grupa kako bi se one upoznale sa veteranskim iskustvima i njihovim posledicama.

 

III PROSTOR DELOVANJA:

Region bivše Jugoslavije.

 

VI STRUKTURA

 1. Organi upravljanja

Upravljačko telo je Radno predsedništvo koealicije. Čini ga četri člana koji predstavljaju osnivače, članove koalicije – organizacije/veteranska udruženja/udruge. Članove Radnog predsedništva matične organizacije delegiraju na period od najmanje 2 (dve) godine sa ovlaštenjem za predstavljanje i zastupanje u upravljačkom telu Koalicije. Sastancima Radnog predstavništva mogu prisustvovati saradnici i savetnici bez prava glasa u donošenju odluka o radu Koalicije. Đuro Pejak i Mirko Zečević Tadać kao pokretači imaju pravo da prisustvuju i učestvuju u radu Radnog predstavništva Koalicije

 

Predsedavajući Radnog predsedništva saziva sastanke predsedništva, predsedava na sastancima i predstavlja i zastupa Koaliciju. Dužnost Predsedavajućeg, po principu rotacije, preuzimaju članovi Radnog Predsedništva na period od 2 (dve) godine.

 

Odluke u Koaliciji se donose konsenzusom članova Radnog predsedništva

 

Prvo Radno predsedništvo Koalicije čine:

 

      1. Vukelić Željko – Novi Sad – „Udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije“ , Predsedavajući Radnog Predsedništva

      2. Božo Matanović – Nustar-  „Udruga Hrvatskih dragovoljaca općine Nuštar“

      3. Narcis Mišanović – Sarajevo – „Udruženje demobilisanih boraca opština Novi grad Sarajevo“

      4. Ljuban Volaš – Prnjavor – „Boračka organizacija opština Prnjavor“.

 

Mandat člana Radnog predsedništva nije vlasništvo pojedinca, već volja i dogovor ratnih veterana koji su članovi organizacija osnivača.

Očekujemo od članova da budu što bolji predstavnici svojih udruženja i Koalicije, radeći transparentno i u skladu sa našim vrednostim, samo i isključivo u službi izgradnje mira u regionu.

 

 

 

 

 

 1. ČLANSTVO

 

Deo Regionalne koalicije mogu postati sva ona udruženja koja će se zalagati

za ciljeve Koalicije, u skladu sa njenim vrednostima.

 

Članovi Regionalne koalicije su svi oni ratni veterani koji su članovi svojih nacionalnih udruženja koja su deo Koalicije. Da biste postali član Koalicije morate postati član lokalnog udruženja ratnih veterana. Kao član ne utičete direktno na donošenje odluka Regionalne koalicije, ali utičete na to ko će vas u okviru nje predstavljati.

 

PRIDRUŽENI ČLANOVI

Svako nacionalno udruženje veterana iz regiona se može priključiti Regionalnoj koaliciji u statusu pridruženog člana.

Nakon dogovorenog perioda, Radna grupa Regionalne koalicije donosi odluku o promeni statusa udruženja, iz pridruženog u redovnog člana.

 

ODGOVORNOSTI ČLANOVA:

–        Promovisanje Koalicije i zalaganje za njen napredak.

–        Delovanje u zajednici koje doprinosi procesima izgradnje mira.

–        Proces suočavanja sa vlastitom ratnom prošlošću, učenje, napredovanje, spoznaja.

–      Izgradnja slike u društvu o svim ratnim veteranima, nacionalnim veteranskim udruženjima i Koaliciji.

–      Zalaganje za ciljeve Koalicije.

–      Delovanje u skladu sa dogovorenim vrednostima.

–      Obznanjivanje informacija o mestima stradanja, žrtvama, počiniocima…

–      Prihvatanje uloga i obavljanje dogovorenih zadataka u sklopu akcije, projekata, događaja, poseta mestima stradanja…

 

 1. 3.    SARADNICI

 

Rad na pomirenju je dugotrajan i multidisciplinaran proces koji obuhvata veoma veliki skup delatnosti i stručnjaka (lekara, psihologa, psihijatara, sociologa, pravnika, mirovnih organizacija i lokalnih veteranskih udruženja…). Potrebna nam je pomoć svih motivisanih ljudi, ali tokom saradnje sa njima nećemo odstupati od svojih vrednosti i ciljeva.

Sarađivaćemo sa svima koji iskreno žele doprineti pomirenju na Zapadnom Balkanu.

Očekujemo podršku u svim fazama rada i u aktivnostima, onoliku koliku su naši saradnici i saradnice spremni da pruže.

Rad sa saradnicima svih društvenih grupa treba biti transparentan, uz uzajamno poštovanje, poverenje i ravnopravnost pri dogovaranju.

Krajnju odluku o saradnji donosi Radno predsedništvo.

 

pecati